Mr.Tu: 0909304977

duytu@hoangthienphat.com

Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Van an toàn Rexroth-0909304977

Bosch Rexroth chuyên gia về: bơm thủy lực Rexroth, động cơ thủy lực, van, xi lanh, trạm nguồn, thiết bị đồng bộ trong lĩnh vực thủy lực, thiết bị và phụ kiện khí nén Rexroth, thiết bị tự động hóa, thiết bị cơ giới, các dịch vụ liên quan đến thủy lực và khí nén,  van thủy lực Rexroth

Các sản phẩm của Bosch Rexroth được dùng hầu hết trong mọi lĩnh vực tiêu biểu như: Dầu khí, đóng tàu, nhà máy sản xuất thép, xi măng, gạch, cầu cảng, thiết bị khai thác hầm/mỏ
HTP Tech tự hào là đại lý Rexroth tại Việt Nam
 cung cấp phân phối bơm thủy lực, động cơ thủy lực Bosch Rexroth và một số mặt hàng khác: 


Đại lý Rexroth tại Việt Nam chuyên gia cung cấp phân phối: Van logic Rexroth, van xả nhanh Rexroth, Van 1 chiều có điều khiển Rexroth, Van tiết lưu có điều khiển Rexroth, Van điều khiển lưu lượng Rexroth, Van an toàn không dùng điện Rexroth, Van điều chỉnh áp suất trực tiếp Rexroth, Van giảm áp rexroth, Van giảm áp trực tiếp xếp chồng Rexroth, Van giảm áp trực tiếp lắp đế Rexroth, Van phân phối Rexroth


Bơm thủy lực Bosch Rexroth được cung cấp phân phối bởi Công ty  Hoàng Thiên Phát tự hòa là đại lý cung cấp phân phối  Bosch Rexroth : bơm thủy lục, động cơ thủy lực Rexroth, van, xi lanh, trạm nguồn, thiết bị đồng bộ trong lĩnh vực thủy lực, thiết bị và phụ kiện khí nén, thiết bị tự động hóa, thiết bị cơ giới, các dịch vụ liên quan đến thủy lực và khí nén:

R901224475
3DREP6A-2X/45EG24N9K4/M-674
R900954474
3DREP6A-2X/16EG24K4/M
R900617936
3DREP6A-2X/45EG24N9K4/ML
R901411436
3DREP6A-2X/16EG24K4/M-674
R900959129
3DREP6A-2X/45EG24N9K4/V
R900954411
3DREP6A-2X/16EG24K4/V
R901418765
3DREP6A-2X/45EG24N9K4/V-674
R900974816
3DREP6A-2X/16EG24N9K4/M
R901323921
3DREP6A-2X/45EG24NJK31/V
R901087988
3DREP6A-2X/16EG24N9K4/M-596
R901052777
3DREP6A-2X/45EG24XEJ/V
R900967209
3DREP6A-2X/16EG24N9K4/V
R900954491
3DREP6A-2X=16EG24K4/M=00
R901265219
3DREP6A-2X/16EG24XEJ/V
R900714944
3DREP6A-2X=16EG24K4/V=00
R900954417
3DREP6A-2X/25EG24K4/M
R900974818
3DREP6A-2X=16EG24N9K4/M=00
R900945686
3DREP6A-2X/25EG24K4/V
R901088243
3DREP6A-2X=16EG24N9K4/M-596=00
R900955803
3DREP6A-2X/25EG24N9K4/M
R900967212
3DREP6A-2X=16EG24N9K4/V=00
R901279569
3DREP6A-2X/25EG24N9K4/M-596
R900967983
3DREP6A-2X=25EG24K4/M=00
R901224634
3DREP6A-2X/25EG24N9K4/M-674
R900945836
3DREP6A-2X=25EG24K4/V=00
R901224524
3DREP6A-2X/25EG24N9K4/M-674=TE
R900954492
3DREP6A-2X=25EG24N9K4/M=00
R901438011
3DREP6A-2X/25EG24N9K4/M-A11
R901279571
3DREP6A-2X=25EG24N9K4/M-596=00
R900945801
3DREP6A-2X/25EG24N9K4/V
R901224433
3DREP6A-2X=25EG24N9K4/M-674=00
R901418347
3DREP6A-2X/25EG24N9K4/V-674
R900949625
3DREP6A-2X=25EG24N9K4/V=00
R901456388
3DREP6A-2X/25EG24NJK31/M
R900954493
3DREP6A-2X=45EG24K4/M=00
R901025332
3DREP6A-2X/25EG24XEJ/V
R901393244
3DREP6A-2X=45EG24N9K4/M
R901395467
3DREP6A-2X/45EG24JK31/V
R900962057
3DREP6A-2X=45EG24N9K4/M=00
R900954418
3DREP6A-2X/45EG24K4/M
R901224470
3DREP6A-2X=45EG24N9K4/M-674=00
R900962045
3DREP6A-2X/45EG24N9K4/M
R900608423
3DREP6A-2X=45EG24N9K4/ML=00
R900766917
3DREPE6C-2X/25EG24NJK31/A1M
R900960654
3DREP6A-2X=45EG24N9K4/V=00
R901107152
3DREPE6C-2X/25EG24NJK31/F1M
R901089114
3DREP6B-2X/16EG24N9K4/M
R900948409
3DREPE6C-2X/25EG24NJK31/F1V
R901244923
3DREP6B-2X/16EG24N9K4/V
R900954428
3DREPE6C-2X/45EG24K31/A1M
R900964865
3DREP6B-2X/25EG24K4/M
R900954428
3DREPE6C-2X/45EG24K31/A1M
R900961227
3DREP6B-2X/25EG24K4/V
R901094369
3DREPE6C-2X/45EG24K31/A1V
R900956636
3DREP6B-2X/25EG24N9K4/M
R901094369
3DREPE6C-2X/45EG24K31/A1V
R901195876
3DREP6B-2X/25EG24N9K4/M-674
R900706205
3DREPE6C-2X/45EG24N9K31/A1M
R900947955
3DREP6B-2X/25EG24N9K4/V
R900963713
3DREPE6C-2X/45EG24N9K31/A1V
R901041055
3DREP6B-2X/25EG24XEJ/V
R900963713
3DREPE6C-2X/45EG24N9K31/A1V
R900728553
3DREP6B-2X/45EG24K4/M
R901012117
3DREPE6C-2X/45EG24N9K31/F1M
R901364621
3DREP6B-2X/45EG24K4/M-674
R901012117
3DREPE6C-2X/45EG24N9K31/F1M
R900713629
3DREP6B-2X/45EG24N9K4/M
R900970698
3DREPE6C-2X/45EG24N9K31/F1V
R901077122
3DREP6B-2X/45EG24NJK31/M
R900970698
3DREPE6C-2X/45EG24N9K31/F1V
R900956101
3DREP6C-20=25EG24N9K4/M=00
R900785794
3DREPE6C-2X/45EG24NJK31/A1M
R900954419
3DREP6C-2X/16EG24K4/M
R901123602
3DREPE6C-2X=25EG24N9K31/A1M=LB
R900978482
3DREP6C-2X/16EG24K4/V
R900938345
3DREPE6C-2X=25EG24N9K31/A1V=LB
R900956100
3DREP6C-2X/16EG24N9K4/M
R900958859
3DREPE6C-2X=25EG24N9K31/F1M=00
R901279748
3DREP6C-2X/16EG24N9K4/M-674
R900706435
3DREPEB6A-2X/25EG24N9K31/A1V
R900944231
3DREP6C-2X/16EG24N9K4/V
R900925707
3DREPEB6C-2X/25EG24N9K31/A1V
R900945017
3DREP6C-2X/16EG24N9K4/V-6
R900978110
3DREPE6A-2X/45EG24N9K31/F1M
R901366934
3DREP6C-2X/16EG24NJK31/M
R901060430
3DREPE6B-2X/16EG24K31/A1M
R901132780
3DREP6C-2X/16EG24XEJ/V
R900956182
3DREPE6B-2X/25EG24K31/A1M
R900735026
3DREP6C-2X/25EG24JD/M
R900956182
3DREPE6B-2X/25EG24K31/A1M
R900974956
3DREP6C-2X/25EG24JK31/M
R900967160
3DREPE6B-2X/25EG24K31/A1V
R901015797
3DREP6C-2X/25EG24JK31/V
R900959338
3DREPE6B-2X/25EG24K31/F1M
R900954420
3DREP6C-2X/25EG24K4/M
R900959338
3DREPE6B-2X/25EG24K31/F1M
R900755114
3DREP6C-2X/25EG24K4/M-20
R901014844
3DREPE6B-2X/25EG24K31/F1V
R901195627
3DREP6C-2X/25EG24K4/M-674
R900955862
3DREPE6B-2X/25EG24N9K31/A1M
R900932154
3DREP6C-2X/25EG24K4/V
R900955862
3DREPE6B-2X/25EG24N9K31/A1M
R901276150
3DREP6C-2X/25EG24K4/V-674
R900931050
3DREPE6B-2X/25EG24N9K31/A1V
R900754960
3DREP6C-2X/25EG24N5K4/M
R900931050
3DREPE6B-2X/25EG24N9K31/A1V
R901047699
3DREP6C-2X/25EG24N6JK31/M
R901076954
3DREPE6B-2X/25EG24N9K31/F1M
R900753106
3DREP6C-2X/25EG24N6K4/M
R901076954
3DREPE6B-2X/25EG24N9K31/F1M
R961005264
3DREP6C-2X/25EG24N6K4/M*ET
R900943943
3DREPE6B-2X/25EG24N9K31/F1V
R961005264
3DREP6C-2X/25EG24N6K4/M*ET
R900943943
3DREPE6B-2X/25EG24N9K31/F1V
R900955887
3DREP6C-2X/25EG24N9K4/M
R901060431
3DREPE6B-2X/45EG24K31/A1M
R900754062
3DREP6C-2X/25EG24N9K4/M=PL
R901060431
3DREPE6B-2X/45EG24K31/A1M
R900755111
3DREP6C-2X/25EG24N9K4/M-20
R901100346
3DREPE6B-2X/45EG24K31/F1M
R901205987
3DREP6C-2X/25EG24N9K4/M-674
R901016018
3DREPE6B-2X/45EG24N9K31/A1M
R901368339
3DREP6C-2X/25EG24N9K4/M-977
R901016018
3DREPE6B-2X/45EG24N9K31/A1M
R900929529
3DREP6C-2X/25EG24N9K4/V
R900925013
3DREPE6B-2X/45EG24N9K31/A1V
R901227875
3DREP6C-2X/25EG24N9K4/V-674
R900925013
3DREPE6B-2X/45EG24N9K31/A1V
R900959251
3DREP6C-2X/25EG24NJK31/M
R900929865
3DREPE6B-2X/45EG24N9K31/A1V=LB
R900961820
3DREP6C-2X/25EG24NJK31/V
R901312055
3DREPE6B-2X/45EG24N9K31/F1M
R901025350
3DREP6C-2X/25EG24XEJ/V
R900955784
3DREPE6C-20/25EG24N9K31/A1M
R900967702
3DREP6C-2X/45EG24JK31/M
R900958788
3DREPE6C-20=25EG24N9K31/A1M=00
R900954421
3DREP6C-2X/45EG24K4/M
R900954425
3DREPE6C-2X/16EG24K31/A1M
R901352667
3DREP6C-2X/45EG24K4/V
R900954425
3DREPE6C-2X/16EG24K31/A1M
R900955796
3DREP6C-2X/45EG24N9K4/M
R901003312
3DREPE6C-2X/16EG24K31/F1M
R900947444
3DREP6C-2X/45EG24N9K4/V
R901003121
3DREPE6C-2X/16EG24K31/F1V
R901298082
3DREP6C-2X/45EG24N9K4/V-674
R901015676
3DREPE6C-2X/16EG24N9K31/A1M
R901108117
3DREP6C-2X/45EG24NJK31/M
R901015676
3DREPE6C-2X/16EG24N9K31/A1M
R901025268
3DREP6C-2X/45EG24XEJ/V
R900700593
3DREPE6C-2X/16EG24N9K31/A1V
R900959420
3DREP6C-2X=25EG24N9K4/M=LB
R900700593
3DREPE6C-2X/16EG24N9K31/A1V
R900769054
3DREP6C-2X=25EG24N9K4/M-20=PL
R900782219
3DREPE6C-2X/16EG24N9K31/F1M
R901008953
3DREP6C-2X=25EG24NK4/M-20=PL
R900782219
3DREPE6C-2X/16EG24N9K31/F1M
R901010402
3DREPE6A-20=25EG24N9K31/A1M=00
R900976079
3DREPE6C-2X/16EG24N9K31/F1V
R900954422
3DREPE6A-2X/16EG24K31/A1M
R901108008
3DREPE6C-2X/16EG24NJK31/F1M
R900954422
3DREPE6A-2X/16EG24K31/A1M
R901212436
3DREPE6C-2X/16EG24NJK31/F1V
R901045206
3DREPE6A-2X/16EG24K31/F1M
R900954427
3DREPE6C-2X/25EG24K31/A1M
R901013558
3DREPE6A-2X/16EG24N9K31/A1M
R900954427
3DREPE6C-2X/25EG24K31/A1M
R901123196
3DREPE6A-2X/16EG24N9K31/A1V
R900925527
3DREPE6C-2X/25EG24K31/A1V
R900954423
3DREPE6A-2X/25EG24K31/A1M
R900925527
3DREPE6C-2X/25EG24K31/A1V
R900954423
3DREPE6A-2X/25EG24K31/A1M
R900973913
3DREPE6C-2X/25EG24K31/F1M
R900967164
3DREPE6A-2X/25EG24K31/A1V
R900973913
3DREPE6C-2X/25EG24K31/F1M
R900967164
3DREPE6A-2X/25EG24K31/A1V
R900955853
3DREPE6C-2X/25EG24K31/F1V
R901069746
3DREPE6A-2X/25EG24K31/F1M
R900955853
3DREPE6C-2X/25EG24K31/F1V
R901010399
3DREPE6A-2X/25EG24N9K31/A1M
R901218809
3DREPE6C-2X/25EG24N6K31/A1M
R901010399
3DREPE6A-2X/25EG24N9K31/A1M
R900955784
3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1M
R900925526
3DREPE6A-2X/25EG24N9K31/A1V
R900955784
3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1M
R900925526
3DREPE6A-2X/25EG24N9K31/A1V
R900925484
3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1V
R901033013
3DREPE6A-2X/25EG24N9K31/F1M
R900925484
3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1V
R901033013
3DREPE6A-2X/25EG24N9K31/F1M
R901018511
3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1V=LB
R900975912
3DREPE6A-2X/25EG24N9K31/F1V
R900958848
3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/F1M
R900975912
3DREPE6A-2X/25EG24N9K31/F1V
R900958848
3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/F1M
R900954424
3DREPE6A-2X/45EG24K31/A1M
R900926984
3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/F1V
R900954424
3DREPE6A-2X/45EG24K31/A1M
R900926984
3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/F1V
R900717553
3DREPE6A-2X/45EG24K31/A1V
R901293573
3DREPE6A-2X/45EG24N9K31/A1M-967
R901051881
3DREPE6A-2X/45EG24N9K31/A1M
R900943289
3DREPE6A-2X/45EG24N9K31/A1V
R901051881
3DREPE6A-2X/45EG24N9K31/A1M
R900943289
3DREPE6A-2X/45EG24N9K31/A1V0 nhận xét:

Đăng nhận xét